ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ (Ατομική επιχείρηση)

ΑΦΜ: 044719284 – ΔΟΥ Καβάλας

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN NAME: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΕΥΜΟΡΦΙΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ–ΕΚΔΟΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΕΥΜΟΡΦΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΕΥΜΟΡΦΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΗΛΙΑΔΟΥ ΙΟΡΔΑΝΙΑ

Διεύθυνση: ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 11  – ΚΑΒΑΛΑ

Email: asves196@otenet.gr

Τηλέφωνο: 2510-221717