ΚοινωνίαΚύριο άρθρο

Τοποθέτηση επιπλέον κάδων για την ανακύκλωση ενδυμάτων στον Δήμο Παγγαίου

Ο Δήμος Παγγαίου προωθεί τις διαδικασίες που αφορούν στην ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών απορριμμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο έχει υπογραφεί το πρωτόκολλο συνεργασίας με την εταιρεία EAST WEST GREECE-Συλλογή και ανακύκλωση ενδυμάτων. Την περασμένη βδομάδα εγκαταστάθηκαν επιπλέον ειδικοί κάδοι, ενώ αντικαταστάθηκαν και φθαρμένοι. Σημειώνεται ότι 50 και πλέον τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών συγκεντρώθηκαν κατά το 2023 στους 42 κάδους που έχουν τοποθετηθεί σε όλο τον Δήμο Παγγαίου.