Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας  θα γίνει στις 12 Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, με τα παρακάτω θέματα:

 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  

 1. 28η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2016

 1. Περί ανάκλησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων που βρίσκονται στην Ακτή Καλαμίτσας στο Δήμο Καβάλας
 2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καβάλας έτους 2016
 3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΛΩΝΑΚΙΩΝ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2016»
 4. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίου στήριξης οδού στον οικισμό Κρυονερίου»
 5. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντηρήσεις αρδευτικών δικτύων και λειτουργία και ανακατασκευή αντλιοστασίων άρδευσης»   
 6. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή πυλώνα στο στάδιο Άνθη Καραγιάννη»
 7. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΚΤΗΣ ΡΑΨΑΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ»
 8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντηρήσεις ακτών Δήμου Καβάλας έτους 2016»
 9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Μεταλλικές και ξύλινες κατασκευές Δ.Ε. Καβάλας έτους 2016»
 10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Καβάλας έτους 2016»
 11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση – βελτίωση δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δήμου Καβάλας έτους 2016»
 12. Κατασκευή κλίμακας σε κοινόχρηστο χώρο
 13. Έγκριση μελέτης προσωρινής και εργοταξιακής σήμανσης επί των οδών  Αρτέμιδος, E.O. Καβάλας – Ξάνθης (έξοδος προς Ξάνθη ), 7ης Μεραρχίας  και Περικλέους  για την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις  έτους 2016»
 14. Γνωμοδότηση για έρευνα λατομικού χώρου για μάρμαρο, σε έκταση εμβαδού 99.035,15 τ.μ.
 15. Γνωμοδότηση για μίσθωση λατομικού χώρου για μάρμαρο, σε έκταση εμβαδού 25.606,00 τ.μ.
 16. Γνωμοδότηση για έρευνα λατομικού χώρου για μάρμαρο, σε έκταση εμβαδού 304,08 τ.μ.
 17. Γνωμοδότηση για έρευνα λατομικού χώρου για μάρμαρο, σε έκταση εμβαδού 96.037,62 τ.μ.
 18. Γνωμοδότηση για έρευνα λατομικού χώρου για μάρμαρο, σε έκταση εμβαδού 770,75 τ.μ.
 19. Απόρριψη της από Αριθμ. Πρωτ: 64289/25-11-2016 , Ένστασης της Κ/Ξ Ιατράκης Ιωάννης – Μπουμπούνας Μιχαηλίδου Ο.Ε.  κατά της αριθμ. πρωτ: 61721/15-11-2016 απόφαση του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας, στα πλαίσια εκτέλεσης  του «Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών και του Κτιρίου Διοίκησης – Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου της Παιδόπολης» της Ενταγμένης Πράξης: «Αναβάθμιση χώρων Φιλοξενίας και εξωτερικών χώρων ψυχαγωγίας και προμήθεια εξοπλισμού στην Παιδόπολη Καβάλας»
 20. Απόρριψη ένστασης κατά απόφασης απόρριψης της αίτησης διάλυσης της σύμβασης του έργου: «Εσωτερική Οδοποιία Δ.Ε.Καβάλας έτους 2015»
 21. Απόρριψη της ένστασης επί της απόφασης έκπτωσης της αναδόχου εταιρείας Μπόνος ΑΤΕ στο έργο: «Εσωτερική Οδοποιία Δ.Ε. Καβάλας έτους 2015»
 22. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ 11 στον οικισμό Νέου Ζυγού Ν. Καβάλας και συγκεκριμένα όσον αφορά το χώρο της εκκλησίας ΚΦ6 και το οικόπεδο 06 στο Ο.Τ.11
 23. Τροποποίηση εν μέρει της υπ’ αριθ. 706/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας που αφορούσε στη Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Καβάλας και ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. Διαχείριση και Λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Καβάλας στα πλαίσια του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία
 24. Λύση μίσθωσης ιδιωτικού ακινήτου για την κάλυψη αναγκών του Ναυτικού Μουσείου Καβάλας
 25. Εκμίσθωση τμήματος του Δημοτικού Κήπου (έμπροσθεν Ηρώου) για την τοποθέτηση και λειτουργία Λούνα Παρκ
 26. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον. έτους 2016
 27. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού
 28. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού από το Δήμο Καβάλας
 29. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής
 30. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού από το Δήμο Καβάλας
 31. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού
 32. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής
 33. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού
 34. Προσδιορισμός θέσεων και είδος πώλησης προϊόντων υπαίθριου εμπορίου για την περίοδο των Χριστουγέννων του έτους 2016
 35. Αποδοχή αίτησης παραίτησης της Δημοτική Συμβούλου κα. Κλωνάρη Μαρίας, από τακτικό μέλος του Δ.Σ. της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και αντικατάστασής της
 36. Αποδοχή αίτησης παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Τελίδη Περικλή, από τη θέση του τακτικού μέλους της Πενταμελούς Επιτροπής Κοσμητείας του Ιερού Ναού Αγ. Θεοδώρων στο Δημοτικό Κοιμητήριο Καβάλας , και αντικατάστασης αυτού
 37. Έγκριση γενόμενης μετάβασης της Δημάρχου  στην Κομοτηνή,  για συμμετοχή σε σύσκεψη φορέων με τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων για τα προβλήματα της ευρύτερης περιοχής, στις 25 Νοεμβρίου 2016
 38. Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β, 11δ του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010
 39. Διαγραφή θέσης επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών στη Λαϊκή Αγορά της Καβάλας και των Κρηνίδων
 40. Έγκριση, διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές, ενημερωτικές και αθλητικές εκδηλώσεις
 41. Εισήγηση επί αιτήματος συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς επί αγωγής Παντελίδη Αντωνίου του Ιωάννη και λοιπών (συνολικά 11- οδηγών καθαριότητας του Δήμου με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεις έργου)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.