Δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη του “Βοήθεια στο Σπίτι” – Προθεσμίες Αιτήσεων (ΦΕΚ), για την Καβάλα προβλέπονται 18 θέσεις

Την 18η Μαΐου, στο Τεύχος ΑΣΕΠ αρ.15 της Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη για τις μόνιμες προσλήψεις στο Πρόγραμμα “Βοήθεια στο  Σπίτι”.

Πρόκειται για την 4Κ/2020 Προκήρυξη πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας 2.909 θέσεων τακτικού προσωπικού σε Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού της Χώρας.

Συγκεκριμένα προκηρύσσονται 368 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), 730 Τεχνολογικής (Τ.Ε.), 634Δευτεροβάθμιας (Δ.Ε.) και 1.177Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.).

Η Προκήρυξη ορίζει την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών Αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία, ως ακολούθως:

– Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 2 Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 17 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

– Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 18 Ιουνίου2020 ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 3 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Στις 100 σελίδες της Προκήρυξης περιλαμβάνονται αναλυτικά όλες οι λεπτομέρειες για:

– την κατανομή των θέσεων ανά Δήμο και ειδικότητα,

– τα απαιτούμενα προσόντα,

– την υποβολή των Αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά,

– τα κριτήρια κατάταξης,

– τη διαδικασία επιλογής,

– το διορισμό,

καθώς και όλες οι προθεσμίες για όλα τα στάδια της διαδικασίας.

ΠΕΡΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

Υπενθυμίζεται ότι  για τον Δήμο καβάλας προβλέπονται 18 θέσεις μονίμων στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» με μοριοδότηση των ήδη εργαζομένων σε αυτό.  Βέβαια αιτήσεις μπορούν να καταθέσουν και ενδιαφερόμενοι από άλλους νομούς.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.