Κύριο άρθροΠαιδεία

«Έχουμε ανοικτά θέματα με τα σχολικά γεύματα» δηλώνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Απόστολος Μουτσάκης

Τον Δεκέμβριο αναμένεται να ξεκινήσουν τα σχολικά γεύματα σε σχολεία της Καβάλας. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Απόστολος Μουμτσάκης σε δηλώσεις του το επιβεβαίωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο «Τα σχολικά γεύματα θα αρχίσουν το Δεκέμβριο σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε, εμείς όμως ως σύλλογος αλλά και η Ομοσπονδία μας έχουμε κάποιες αντιρρήσεις. Ο υπουργός Παιδείας δεν άκουσε τις παρατηρήσεις μας. Στα σχολεία μας υπάρχουν πολλά ανοικτά θέματα, όπως η έλλειψη καθαριστριών, η έλλειψη χώρων κατάλληλων όπου θα δίδονται τα γεύματα, η έλλειψη τραπεζομάντηλων ή κάθε άλλο αντικείμενο που είναι χρήσιμο για τον σκοπό αυτό.

Ζητά από εμάς σε μια αίθουσα που μέχρι την 1.15 κάνουμε μάθημα να την ετοιμάσουμε πέντε λεπτά πριν την λήξη του μαθήματος  και να την μετατρέψουμε σε αίθουσα γεύματος. Και ζητά από εμάς τους εκπαιδευτικούς να εξασφαλίσουμε την ποιότητα των γευμάτων.

Οι εν λόγω Επιτροπές συστήνονται με σκοπό τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των σχολικών γευμάτων.

Ο ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος της σύστασης των Επιτροπών Παραλαβής, είναι η αποστολή των πρακτικών ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των γευμάτων καθώς και των λοιπών παραστατικών (δελτίο αποστολής κλπ), μέσω της οικείας Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης, στην Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος. Υποχρέωση σύστασης Επιτροπών Παραλαβής έχουν όλες οι σχολικές μονάδες οι οποίες συμμετέχουν στο πρόγραμμα σίτισης «Σχολικά Γεύματα».

Οι Επιτροπές Παραλαβής είναι τριμελείς και αποτελούνται από το Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας ως Πρόεδρο και δυο (2) εκπαιδευτικούς, εκ των οποίων ο ένας είναι ο Υποδιευθυντής της σχολικής μονάδας, όπου προβλέπεται η θέση. Ο ορισμός των δυο (2) εκπαιδευτικών γίνεται με εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και με απόφαση του οικείου Δ/ντή Εκπ/σης Π.Ε. Μετά τη συγκρότηση της Επιτροπής, ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος κάθε σχολικής μονάδας οφείλει να αποστείλει γραπτώς προς το Συντονιστή του Προγράμματος στην οικεία Διεύθυνση Π.Ε. τα ονόματα και τα λοιπά στοιχεία των μελών που απαρτίζουν την Επιτροπή Παραλαβής.

Η Επιτροπή Παραλαβής κάθε σχολικής μονάδας παραλαμβάνει καθημερινά τα σχολικά γεύματα, φροντίζοντας για τον ποσοτικό (αριθμό πακέτων) και ποιοτικό έλεγχό τους. Πιο συγκεκριμένα, η ανωτέρω επιτροπή παραλαμβάνει δελτίο αποστολής από τον ανάδοχο, στο οποίο αναγράφεται η ποσότητα και η ώρα παράδοσης. Το προσωπικό που μεταφέρει και παραδίδει τα γεύματα θα διαθέτει κατάλληλα θερμόμετρα, ώστε κατά την παραλαβή και παρουσία της Επιτροπής Παραλαβής θα μετρά τις θερμοκρασίες των θερμοθαλάμων και των ψυκτικών θαλάμων. Οι θερμοκρασίες που πρέπει να τηρούνται για τα ζεστά γεύματα είναι μεγαλύτερες από 63 βαθμούς Κελσίου, ενώ για τα κρύα (σαλάτα) είναι από 0 έως 4 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τις συνθήκες μεταφοράς των προς παράδοση τροφίμων, τη συνολική ποσότητα των παραδοθέντων γευμάτων, καθώς και το είδος του γεύματος. Επιπλέον, σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 1% (στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα) των γευμάτων, 1% από τις σαλάτες και 1% από τα ψωμάκια, ελέγχει τη συμμόρφωση ως προς τη σύνθεση των γευμάτων. Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα». Στο τέλος κάθε εβδομάδας, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, επισυνάπτοντας και τα σχετικά παραστατικά (δελτίο αποστολής στο οποίο θα αναγράφεται η ποσότητα και η ώρα παράδοσης). Κατά το τελευταίο πενθήμερο κάθε μήνα, η Επιτροπή οφείλει να αποστέλλει συνολικά όλα τα πρακτικά ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής (μαζί με τα σχετικά παραστατικά) του τρέχοντος μήνα στο Συντονιστή του Προγράμματος στην οικεία Δ/νση Π.Ε.

«Αυτό είναι υπερβολικό» σχολίασε καταληκτικά ο κ. Μουμτσάκης θυμίζοντας ότι δεν μπορεί ένας εκπαιδευτικός να είναι υπεύθυνος για την ποιότητα των γευμάτων χωρίς γνώσεις και εργαλεία.

ΔΩΡΕΑΝ

Βέβαια τα δωρεάν γεύματα θα αρχίσουν κανονικά και αυτό πρέπει να το ξέρουν οι ενδιαφερόμενοι. «Εμείς αντίθετοι είμαστε με τον τρόπο διαμονής και λέμε να δίδονται τα γεύματα στα σπίτια.

Επειδή δεν υπάρχουν οι υποδομές ας τρώνε τα παιδιά στα σπίτια» τόνισε χαρακτηριστικά.

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Αναφορικά με τα παιδιά των προσφύγων ο ίδιος τόνισε ότι  «Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αργήσει πάρα πολύ. Έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει η εκπαίδευση των παιδιών αυτών. Γνωρίζω και το έγγραφο που στάλθηκε στα σχολεία που ορίσθηκαν για τον σκοπό αυτό.  Το πότε και από ποιους θα γίνονται αυτά τα μαθήματα είναι ένα θέμα που ακόμη δεν έχει διευκρινισθεί.

Είμαστε ακόμη στον αέρα. Μέχρι τις γιορτές δεν νομίζω να γίνει κάτι αφού δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι».

Αναφορικά με το Ειδικό Σχολείο που εγκαταστάθηκε στο 20 δημοτικό ο ίδιος τόνισε ότι λειτουργεί κανονικά. «Εμάς μας άφησε μια πικρία γιατί ο Δήμος Καβάλας μας υποσχέθηκε ότι στον χώρο που λειτουργούσε το Ειδικό Σχολείο σε κάποιες αίθουσες του μόνο θα λειτουργούσε το Ειδικό Σχολείο.

Αυτό δεν έγινε και δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να μην συγχωνευθεί το 18ο αλλά άλλη εξέλιξη δεν είχαμε παρά μόνο την απόφαση του υπουργείου για κατάργηση του 18ου!!!

Για συγχώνευση 5-6ου Νηπιαγωγείου οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια αν και υπάρχουν αίθουσες για να μεταφερθεί και το 6ο Νηπιαγωγείο.

Σε κάθε γειτονιά πρέπει να υπάρχει ένα νηπιαγωγείο. Επίσης την Πέμπτη τα σχολεία μας θα είναι κλειστά αφού έχουμε εμείς οι δάσκαλοι γενική συνέλευση.  Είναι η ετήσια συνέλευση και εκτός από τον οικονομικό απολογισμό θα μιλήσουμε για άλλα θέματα.

Ένα σοβαρό θέμα που θα μας απασχολήσει είναι η προώθηση του υπουργείου Παιδείας να συγχωνεύσει τα ΑΕΙ με τα ΤΕΙ προσχολικής αγωγής. Βρεφονηπιοκόμοι και νηπιαγωγοί να γίνουν ένα και το αυτό.

Εμείς είμαστε αντίθετοι. Πιστεύουμε ότι θα δημιουργήσει αυτό πολλά προβλήματα για αυτό και πάμε την Παρασκευή τρίωρη στάση εργασίας και διαμαρτυρία για να προχωρήσουμε στην θεσμοθέτηση κάποτε της υποχρεωτικής δίχρονης εκπαίδευσης.

Θα συζητήσουμε και για την αξιολόγηση και για τα σχολικά γεύματα αλλά και για τους μόνιμους διορισμούς που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση. Σε μια νύχτα βρήκε 5000 θέσεις ΟΤΑ και βρήκε και τα ανάλογα χρήματα.

Στην εκπαίδευση δεν μπορεί;» σχολίασε.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ο ίδιος ερωτηθείς σχετικά τόνισε ότι οι γενικές συνελεύσεις εντάσσονται μέσα στο σχολικό ωράριο και στο αναλυτικό πρόγραμμα των εκπαιδευτικών οπότε μαθήματα δεν χάνονται. «Υπάρχει ένα αναλυτικό πρόγραμμα για τα μαθήματα της χρονιάς και τις ώρες που αυτά θα κρατήσουν.

Αυτό το πρόγραμμα προβλέπει τις ώρες που θα χαθούν για εκδρομές και συνελεύσεις. Είναι δύσκολο για τους συλλόγους να κάνουν γενικές συνελεύσεις το απόγευμα. Έχουμε απομακρυσμένες περιοχές και για αυτό πρέπει να έρθουν οι δάσκαλοι πρωί. Ξέρετε ότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί από άλλους νομούς που δεν μπορούν να είναι παρόντες Σαββατοκύριακα. Μια ημέρα για τους εκπαιδευτικούς είναι χρήσιμη για τις συνεδριάσεις τους» κατέληξε.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *