Ρύθμιση χρεών ανακοινώθηκε χθες από πλευράς του Δήμου Καβάλας

Ο Δήμος Καβάλας, στο πλαίσιο του Ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού», ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν.4611/2019, έως και 16.07.2019.

Στο πλαίσιο της ρύθμισης παραχωρήθηκε την Τετάρτη (29/5) συνέντευξη Τύπου από τον αντιδήμαρχο Οικονομικών του δήμου Καβάλας Ηλία Καλανταρίδη και τον προϊστάμενο του ταμείου του δήμου Καβάλας Θωμά Χατζηγιάννη.

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Όπως επισήμανε ο κ. Καλανταρίδης στον ανωτέρω νόμο ορίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν. 4611/2019, δηλ. έως 16.09.2019.

Από την πλευρά του ο Θωμάς Χατζηγιάννης παρουσίασε τα χαρακτηριστικά της ρύθμισης τα οποία συνοψίζονται στα εξής: Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019 υπάγονται οι οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο μήνες από την έναρξη ισχύος αυτού, ήτοι έως και 16.07.2019.

Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις (πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων) με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους ως εξής :

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),

β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),

ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Γ. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Δ. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20)ευρώ.

5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ

Όπως ανέφερε σχετικά ο κ. Καλανταρίδης τη ρύθμιση αυτή την περίμεναν πολύ τόσο οι δήμοι όσο και οι πολίτες. Παράλληλα, συμπλήρωσε ότι στην αντίστοιχη ρύθμιση που έγινε πριν ενάμιση χρόνο είχαν ενταχθεί περίπου 500 συνδημότες μας, εκ των οποίων οι μισοί βρίσκονται ακόμη εντός ρύθμισης. Σε ερώτηση για το ύψος των οφειλών προς τον Δήμο Καβάλας, ο κ. Καλανταρίδης είπε ότι αυτό ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτό το ποσοστό περίπου το 65% αφορά χρέη από επιχειρήσεις και το υπόλοιπο είναι από πρόστιμα για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. κλπ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *