Ο Δήμος Νέστου σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα  βελτίωσης της ποιότητας της ελαιοπαραγωγής

Στο έργο AristOil, που έχει ως βασικό σκοπό την αύξηση του εισοδήματος των ελαιοκαλλιεργητών, εντάχθηκε ο Δήμος Νέστου, και 25 αγρότες του θα τύχουν ειδικής καθοδήγησης, ώστε να μειώσουν το κόστος παραγωγής και βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος τους.

Το AristOil υποβλήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) Εύξεινη Πόλη, στον οποίο συμμετέχουν 30 Αγροτικοί Δήμοι της Ελλάδας, της Κύπρου και της Βουλγαρίας, μεταξύ αυτών και ο Δήμος Νέστου του Νομού Καβάλας. Συγχρηματοδοτείται από το Διακρατικό Πρόγραμμα «Μεσόγειος» που έχει επιλέξιμη περιοχή 13 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Δυτικών Βαλκανίων.

Όπως τόνισε, μιλώντας στο «Κόκκινο Καβάλας», ο δήμαρχος Βαγγέλης Τσομπανόπουλος, στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας με την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων, ώστε οι ελαιοπαραγωγοί να διεκδικούν μεγαλύτερες τιμές στην αγορά.

ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΟ

Με την χαρτογράφηση των κτημάτων που θα επιλεγούν για το ερευνητικό στάδιο, εκτιμάται ότι θα αναδειχθεί το γεγονός ότι η Ελλάδα, από την Πελοπόννησο έως την Θράκη διαθέτει ελαιώνες και παραγωγούς, που μπορούν να παράγουν ένα ελαιόλαδο με υγειοπροστατευτικές ιδιότητες, χωρίς να υστερεί σε αρώματα και γεύση.

Στην Ελλάδα θα συμμετέχουν 1.000 παραγωγοί, 25 εκ των οποίων από τον Δήμο Νέστου, οι οποίοι θα εκπαιδευτούν, επί τρία χρόνια, δωρεάν για να παράγουν ποιοτικό ελαιόλαδο με προστιθέμενη αξία.

Στις 8 Μάρτη, ο Δήμος Νέστου, που κατέχει την έδρα του παραρτήματος στην Βόρειο Ελλάδα του ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη, διοργάνωσε στην Χρυσούπολη Ημερίδα για την ενημέρωση των ελαιοκαλλιεργητών του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.  Κατά την Ημερίδα, που έγινε παρουσία πλήθους καλλιεργητών, έγιναν γνωστές και οι θεραπευτικές ιδιότητες του ελαιολάδου, ακόμη και στην αντιμετώπιση της νόσου αλτσχάιμερ, των εγκεφαλικών επεισοδίων και των καρδιοπαθειών. Μάλιστα, όπως είπε ο δήμαρχος, έγινε γνωστό ότι μόνο στον Δήμο Νέστου, ασχολούνται με την καλλιέργεια της ελιάς περί τους 400 αγρότες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η γεωγραφική ζώνη της Μεσογείου αποτελεί την κύρια περιοχή παραγωγής ελαιολάδου παγκοσμίως. Το 95% της παγκόσμιας παραγωγής προέρχεται από τη Μεσόγειο, όπου η Ελλάδα έχει δεσπόζουσα θέση με μιά εξαιρετικά γεωγραφικά εκτεταμένη περιοχή παραγωγής και μία πλούσια δέσμη ποικιλιών. Άλλες  βασικές ελαιοπαραγωγικές περιοχές  της Μεσογείου  είναι η Ιταλία και κυρίως οι  περιφέρειες της Σικελίας, Καλαβρίας και Πούλιας και η Ισπανία με βασική ελαιοπαραγωγική Περιφέρεια την  Ανδαλουσία. Η Ισπανία αποτελεί την μεγαλύτερη χώρα ελαιοκαλλιέργειας παγκοσμίως.

Η κύρια και κοινή πρόκληση για όλες τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες είναι πως η μέση τιμή του ελαιολάδου είναι χαμηλή σε σχέση με το κόστος παραγωγής και επίσης υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός με τις μη-Μεσογειακές ελαιοπαραγωγικές χώρες. Οι παραγωγοί της Μεσογείου πιέζονται είτε να μειώσουν το κόστος παραγωγής, είτε να αυξήσουν την αξία ή τη ζήτηση του ελαιολάδου στη διεθνή αγορά για να διατηρήσουν την βιωσιμότητα των ελαιοκαλλιεργειών και της ελαιοπαραγωγής.

Ο κύριος στόχος του AristOil είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου του ελαιολάδου στη Μεσόγειο μέσα από την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και  ελέγχου ποιότητας οι οποίες οδηγούν σε παραγωγή ελαιολάδου με ενισχυμένες προστατευτικές ιδιότητες υγείας (σύμφωνα με τον κανονισμό 432/2012 της ΕΕ). Η ανάπτυξη ενός “cluster” Μεσογειακών ελαιοπαραγωγών και επιχειρήσεων σε συνδυασμό με την εξειδικευμένη εκπαίδευση για την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων ανίχνευσης φαινολικών συστατικών στο ελαιόλαδο, καθώς και την υποστήριξη των ελαιοπαραγωγών μέσω ειδικών πιστοποιητικών των  προϊόντων, αποτελούν το μείγμα αυτό που θα οδηγήσει επιτυχώς στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αναλυτικά, το πρόγραμμα ARISTOIL προβλέπει τα εξής:

  1. Ενίσχυση της παραγωγής καινοτόμων προϊόντων ελαιολάδου:

Κατά τη διάρκεια του έργου θα λάβει χώρα μία σύγκριση των υπαρχουσών μεθόδων ανάλυσης των συστατικών του ελαιολάδου και της βελτιστοποίησης των πιο σχετικών μεθόδων. Η βελτιστοποίηση των μεθόδων θα συνοδευτεί και από την ανάπτυξη ενός εύχρηστου εργαλείου που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους παραγωγούς για την ταχεία ανάλυση ελαιολάδου στο πεδίο ώστε να εντοπίζεται η σωστή στιγμή συλλογής για την επίτευξη του συνδυασμού βέλτιστης γεύσης και φαινολικών χαρακτηριστικών. Όλες οι σχετικές πληροφορίες θα απλοποιηθούν και θα παρέχονται στους παραγωγούς μέσα από ένα χρηστικό οδηγό παραγωγής ελαιολάδου.

  1. Εκπαίδευση 3.000 ελαιοπαραγωγών και ελαιοτριβέων:

Συνολικά 3.000 ελαιοπαραγωγοί και κάτοχοι ελαιοτριβείων θα εκπαιδευτούν μέσα από την οργάνωση 72 εκπαιδευτικών σεμιναρίων κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Τα σεμινάρια και οι συναντήσεις κατάρτισης θα έχουν ως στόχο την ενημέρωση και κατάρτιση των ελαιοπαραγωγών για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και μεθόδων οι οποίες θα είναι στη διάθεση τους.

  1. Αύξηση της γνώσης των καταναλωτών:

Οι καταναλωτές θα ενημερωθούν για τις ευεργετικές προς την υγεία ιδιότητες των υψηλών σε φαινόλες ελαιολάδων σύμφωνα με τον κανονισμό 432/2012 της ΕΕ. Συνολικά 44 ενημερωτικές ημερίδες θα οργανωθούν στις συμμετέχουσες χώρες για την ενίσχυση της γνώσης και ενημέρωσης των φορέων και κυρίως των καταναλωτών.

  1. Ανάπτυξη μίας πρότυπης διαδικασίας για την πιστοποίηση ελαιολάδου με “Ευεργετικές Ιδιότητες για την Υγεία”:

Η αύξησης της ανταγωνιστικότητας του κλάδου του ελαιολάδου στη Μεσόγειο βρίσκεται στην διαμόρφωση μίας υψηλής ποιότητας γκάμας ελαιολάδου, η οποία να τηρεί κάποια ελάχιστα πρότυπα. Η ανάπτυξη πρότυπων διαδικασιών για την πιστοποίηση και λειτουργία δύο κέντρων πιστοποίησης στην Ισπανία και την Ελλάδα, που θα καλύπτουν τις ανάγκες όλης της Μεσογείου, αναμένεται να προσφέρει μία ασφάλεια στον τελικό χρήστη σε σχέση με την ποιότητα του προϊόντος.

  1. Ανάπτυξη ενός Μεσογειακού “Cluster” ελαιοπαραγωγών:

Η ανάπτυξη ενός Μεσογειακού “Cluster” ελαιοπαραγωγών  με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στοχεύει να διευκολύνει την δικτύωση και συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Επίσης, η δημιουργία ενός e-hub θα υποστηρίξει την επικοινωνία και ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων. Μέσα από αυτό το κανάλι θα ανταλλάσσονται πληροφορίες σε σχέση με ευκαιρίες, εκθέσεις, σεμινάρια και άλλες ιδέες.

Για την επίτευξη των στόχων του έργου η ελληνική ομάδα θα έχει στη διάθεσή της:

– Φορητό ελαιοτριβείο

– Εργαστήριο ανάλυσης των ελαιολάδων (Φαρμακευτική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών)

– Εργαστηριακή ανάλυση των δειγμάτων από το Πάνελ Γευσιγνωσίας του ΤΕΙ Καλάμάτας.

– Infodays – Ενημερωτικές συναντήσεις με παραγωγούς, ημερίδες-Διαλέξεις, Προωθητικό υλικό

– Συμμετοχή σε 4 εκθέσεις εντός Ελλάδας και συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού (Anuga FoodTec, κ.α.)

– Συνεργασία με φορείς που απασχολούνται με την καλλιέργεια της ελιάς

Απώτερος σκοπός του έργου είναι η ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών  του ελαιολάδου. Οι περιοχές όπου εφαρμόζεται το πιλοτικό πρόγραμμα, θα τύχουν της δέουσας προβολής για την βελτίωση της τιμής του ελαιολάδου στον παραγωγό, σε σχέση με το επίπεδο της υγειοπροστατευτικής αξίας του ελαιολάδου.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση