Επιδοτούμενο πρόγραμμα   Νέων Αγροτών και για την Καβάλα

Στα πλαίσια του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «Π.Α.Α.» 2014-2020, προκηρύχθηκε το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών». Για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κατανεμήθηκε το ποσό των 23.4 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ  Η ενίσχυση κυμαίνεται από 17.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ, σαν οικονομική στήριξη για την πρώτη εγκατάστασή τους στην γεωργική δραστηριότητα και  ανάλογα με τον προσανατολισμό της παραγωγής και την περιοχή της μόνιμης κατοικίας τους, υψηλότερη σε σχέση με τον μέσο όρο της περσινής περίπου 15.000 ευρώ. Στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας στο πρώτο πρόγραμμα  εντάχθηκαν 270 νέοι αγρότες που συνεχίζουν μέχρι σήμερα ενώ το υπομέτρο 6.1 έρχεται ως συνέχεια αυτού του προγράμματος.  Ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος δήλωσε κατά την διάρκεια  συνέντευξης τύπου, ότι χρειάζονται νέοι άνθρωποι ορεξάτοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για να μπορέσουν να φέρουν ακόμη μεγαλύτερη δυναμική την παραγωγική διαδικασία στην Καβάλα. Ο κ. Μαρκόπουλος σχολίασε πως δεν ισχυρίζεται ότι είναι ένα βήμα ενάντια στην οικονομική κρίση, πλην όμως ο τομέας της γεωργίας έχει υψηλότερο πολλαπλασιαστή, πετυχαίνοντας την υψηλότερη ανάπτυξη και παράλληλα το πρόγραμμα αυτό δίνει απασχόληση και ένα σίγουρο εισόδημα στους νέους αγρότες, ενισχύοντας τις εξαγωγές και την τοπική οικονομία.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο για τα γεωργικά θέματα της Περιφέρειας κ. Σωτήρη Παπαδόπουλο, δεν υπάρχουν πλέον μακροχρόνιες υποχρεώσεις στο νέο πρόγραμμα, καθώς κάθε νέος αγρότης έχει την δυνατότητα να ολοκληρώσει το επιχειρησιακό του σχέδιο και να αποδεσμευτεί σε 5 χρόνια, αντί για 10 χρόνια όπως ήταν στο προηγούμενο πρόγραμμα του 2014.

Αυτό είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα,  καθώς μετά την 5ετία οι αγρότες θα αποδεσμεύονται από αυτή την υποχρέωση.

Πρόσθεσε δε πως το ποσό που δίδεται στην περιφέρεια για τους νέους αγρότες σε ότι αφορά την Καβάλα θα φτάσει για 200 αιτούντες και βρίσκονται σε συνεχείς επαφές με τους υπηρεσιακούς παράγοντες για να ικανοποιηθούν οι αιτήσεις των νέων αγροτών ενώ όταν αναρτηθούν οι πίνακες των επιτυχόντων αυτοί άμεσα θα πάρουν το 70% της επιδότησης. «Θα φροντίσουμε για την όσο το δυνατόν πιο γρήγορη αξιολόγηση των αιτήσεων  και την όσο το δυνατόν πιο γρήγορη απορρόφηση των χρημάτων» σημείωσε  χαρακτηριστικά.

ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ

Από πλευράς του ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας κ. Χρήστο Γάκης τόνισε πως στον νομό μας 2 είναι οι κύριοι πυλώνες ανάπτυξης, η γεωργία και ο τουρισμός και εξέφρασε την πίστη ότι μία στροφή των νέων ανθρώπων προς την αγροτική οικονομία θα τους εξασφαλίσει απασχόληση και εισόδημα. Ο κ. Γάκης έκανε λόγο για αποκατάσταση οικονομική και επαγγελματική των νέων αγροτών μέσα από αυτό το πρόγραμμα, σημειώνοντας ότι εδώ και αρκετά χρόνια η περιοχή μας έχει κινηθεί προς δυναμικές αγροτικές καλλιέργειες.

Στην συνέχεια η κ. Παναγιώτα Κοντούδη, από πλευράς της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας  αναφέρθηκε στα τυπικά κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων. Αυτά έχουν ως εξής:

 1. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα:

1α. Έχουν συμπληρώσει το18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το

41ο έτος της ηλικίας τους.

1β. Είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής του υπομέτρου

 1. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι νομικά πρόσωπα:

1α. Έχουν αρχηγό-νόμιμο εκπρόσωπο νέο γεωργό, που να έχει συμπληρώσει

το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν έχει  υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας

του και ο οποίος θα μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου με

ποσοστό τουλάχιστον 51 %.

2β. Έχουν έδρα στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του

αρχηγού-νόμιμου εκπροσώπου τους και εντός της ίδιας Περιφέρειας

 1. Οι νέοι γεωργοί-αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων έχουν

εγκατασταθεί για πρώτη φορά κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της

ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης

 1. Είναι εγγεγραμμένοι στο Ο.Σ.Δ.Ε.
 2. Είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες νεοεισερχόμενοι

στον αγροτικό τομέα για τα φυσικά πρόσωπα ή ως κάτοχοι για τα νομικά

πρόσωπα

 1. Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, δεν πρέπει να

έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα

τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης

 1. Να εκπληρώνουν την ιδιότητα του «ενεργού» αγρότη εντός 18 μηνών από την

ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης

 1.     Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων διαθέτουν επαρκή

επαγγελματικά προσόντα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να τα αποκτήσουν

εντός 36 μηνών

 1. Υποβάλλουν επιχειρησιακό σχέδιο, με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα 3 έτη

και μέγιστη τα 4 έτη.

Κριτήρια εκλεξιμότητας γεωργικής εκμετάλλευσης:

 

 1. Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της εκμετάλλευσης
 2. Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας τουλάχιστον ίσο με 8.000 € έως 100.000 €
 3. Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι:

α. Ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός τους

β. Μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης, που είναι επιλέξιμη στα καθεστώτα της ενιαίας ενίσχυσης

 1. Το ζωικό και το μελισσοκομικό κεφάλαιο πρέπει να είναι ιδιόκτητα
 2. Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην

ενιαία αίτηση ενίσχυσης κατά το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης προς

ένταξη

 1. Ως προς τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, η ιδιοκτησία στα πλαίσια της

οικογένειας θεωρείται ότι υφίσταται στο πρόσωπο και των δύο συζύγων,

οπότε μόνο ένας εκ των δύο μπορεί να θεωρηθεί ως αρχηγός της

οικογενειακής εκμετάλλευσης

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η Κ. Κοντούδη ανέφερε ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων-φακέλων υποψηφιότητας ξεκίνησε  από τις 31-10-2016 και είναι  έως 30-11-2016.

Η αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων μέχρι τις 30-11-2016. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν εντός 5 εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής , να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ.

Ο φάκελος συντάσσεται σε συνεργασία με σύμβουλο γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας, που αναλαμβάνει και την υποχρέωση της τεχνικής στήριξης του υποψηφίου μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Στόχος των αρμοδίων αρχών που εμπλέκονται στο πρόγραμμα, είναι μέσα στον Φεβρουάριο 2017, να έχουν τελειώσει με την επεξεργασία και την αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας, ώστε να ξεκινήσουν και οι πληρωμές των δικαιούχων.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση