Αλέξης Πολίτης: Σε μια εποχή που τα κονδύλια αναζητούνται η παροχή χρηματοδοτικών εργαλείων από την Ε.Ε. αποτελεί μονόδρομο και προσωπικά για εμένα στοίχημα και στόχο ουσίας

Ο  Περιφερειακός Σύμβουλος και Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Αλέξης Πολίτης  εμφανίζεται ιδιαίτερα κινητικός το τελευταίο διάστημα. Σε δηλώσεις του στην εφημερίδα μας σημειώνει  αρχικά ότι  «Η σημαντική γεωγραφική θέση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και του τουρισμού και η ανάγκη για αναπτυξιακά έργα σε συνδυασμό με έργα υποδομών κυριαρχούν στις απαιτήσεις του απλού πολίτη. Η αναζήτηση επομένως εκείνων των χρηματοδοτικών εργαλείων που μπορούν να συνδράμουν στην εκπλήρωση στόχων που πηγάζουν ως θέληση και γιατί όχι και απαίτηση από την βάση του εκλεκτορικού σώματος δεν μπορεί παρά να αποτελούν πρώτη προτεραιότητα για τη διοίκηση της Περιφέρειας ΑΜΘ και τον Περιφερειάρχη Χρήστο Μέτιο.

Με δεδομένο μάλιστα την εγγενή δυσκολία εξασφάλισης και εισροής κονδυλίων από τα κρατικά ταμεία η εξασφάλιση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η συμμετοχή της Περιφέρειας ΑΜΘ σε αυτά και η αξιοποίησή τους με γνώμονα την αναπτυξιακή πορεία και με εργαλείο την εξωστρέφεια, δεν μπορούν παρά να «φαντάζουν» ως την πλέον προσεγγίσιμη διέξοδο.

Δεν είναι τυχαίο πως το παραπάνω σκεπτικό σκιαγραφεί  την ουσία των σκέψεων, των θέσεων και των επιλογών και του κ. Πολίτη Αλέξη που από την θέση που του έχει αναθέσει ο ίδιος ο κ. Μέτιος, αυτή του Εντεταλμένου Συμβούλου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ολόκληρης της Περιφέρειας, δίδει την υπόσχεση της συνεχούς προσπάθειας με στόχο όμως το λιγότερο σε ένα έτος από σήμερα να φανούν συγκεκριμένα αποτελέσματα, απτά και ορατά, κατανοητά από τον κάθε πολίτη. 

 «Με το βλέμμα στραμμένο λοιπόν στην Ευρώπη, στα εργαλεία που η ίδια μας δίνει, εμάς τις Περιφέρειες της χώρας, προχωράμε εμπρός για να εξασφαλίσουμε δράσεις και έργα αναπτυξιακής και οικονομικής υφής» εξηγεί ο εντεταλμένος σύμβουλος της Περιφέρειας ΑΜΘ».

 ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ

Ο κ. Πολίτης αναλαμβάνοντας συγκεκριμένα καθήκοντα αναλαμβάνει και την υποχρέωση να φέρει εις πέρας ένα σημαντικό και δύσκολο έργο.

 «Καταρχάς θα πρέπει να εξηγήσουμε στους αναγνώστες ότι έχω ορισθεί ως Εντεταλμένος Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Περιφέρειας ΑΜΘ, ενός αμιγώς αναπτυξιακού και παραγωγικού πόστου ευθύνης, ενός εκ των σπουδαιότερων εργαλείων διαχείρισης και αξιολόγησης των επί μέρους δυνατοτήτων χρηματοδότησης και αξιοποίησης, που προσφέρουν τα διάφορα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα. Τα οποία μπορούν με τις κατάλληλες επιλογές και χειρισμούς να λειτουργήσουν επί ύψιστη ωφελεία του τόπου, τον οποίο κληθήκαμε να υπηρετήσουμε.

Μάλιστα ο δεύτερος ρόλος που μου έχει ανατεθεί είναι και αυτός του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ, αυτού του σημαντικότατου οργάνου της λειτουργίας μιας Περιφέρειας ενώ είμαι πλέον και μέλος του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου. Τρεις τομείς διαφορετικοί μεν που μπορούν να λειτουργήσουν δυνητικά και συνδιαστικά, αν αναλογισθεί κανείς ότι πρόκειται για οικονομικής υφής και φύσεως χαρτοφυλάκια» σχολίασε ο κ. Πολίτης.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αξίζει να διευκρινισθεί στο σημείο αυτό ότι έχουν πλέον και τυπικά μεταβιβασθεί στον Εντεταλμένο Σύμβουλο οι  κάτωθι αρμοδιότητες των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΑΜΘ την ομαλή εξέλιξη των οποίων θα πρέπει να παρακολουθεί ο Εντεταλμένος Σύμβουλος της Περιφέρειας ΑΜΘ.

«Άκρως ενδιαφέρον και γεμάτο προκλήσεις το χαρτοφυλάκιο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος ο Περιφερειάρχης ζήτησε και πέτυχε την πλήρη στελέχωση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας ΑΜΘ προκειμένου στελέχη να ασχοληθούν με την ευρωπαϊκή προοπτική. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι θα αναζητηθούν και εξωτερικοί συνεργάτες προκειμένου ο φάκελος διεκδίκησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων να φέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Αλλά προσωπικά για εμένα εξίσου σημαντικό σημείο που οφείλουμε να τονίσουμε είναι το γεγονός της επικείμενης επαναλειτουργίας του Γραφείου της Περιφέρειας ΑΜΘ στις Βρυξέλλες, ένα γραφείο που φέρει την Περιφέρεια στην καρδιά του Ευρωκοινοβουλίου, στην καρδιά της λήψης των αποφάσεων. Με ορμητήριο λοιπόν το γραφείο των Βρυξελλών που παρέμενε ανενεργό και που επιτέλους ενεργοποιείται τα αντικείμενα που άπτονται των αρμοδιοτήτων των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων μπορούν να λάβουν την ώθηση που απαιτείται προκειμένου να παραχθεί έργο ουσίας, έργο όμως που θα καταλάβουν και οι ίδιοι οι πολίτες».

Σε ποιους τομείς λοιπόν θα κινηθεί ο κ. Πολίτης, όντας Εντεταλμένος Σύμβουλος;

1.            Η συνεργασία με φορείς εσωτερικού  – εξωτερικού, για την σύνταξη και υποβολή προτάσεων υλοποίησης έργων που χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά Προγράμματα (διασυνοριακά, διαπεριφερειακά, διακρατικά και άλλα).

2. Η εποπτεία και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων υπηρεσιών της περιφέρειας, για την σύνταξη και υποβολή προτάσεων που χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά Προγράμματα(διασυνοριακά, διαπεριφερειακά, διακρατικά και άλλα). Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης, η συμμετοχή και εκπροσώπηση της Περιφέρειας στην Επιτροπή Παρακολούθησης των ανωτέρω προγραμμάτων,  που υλοποιεί η Περιφέρεια.

«Δεν πρόκειται για κάτι απλό, αλλά στόχος μας, στόχος μου είναι με την εξασφάλιση της ευρύτερης δυνατής συνεργασίας των εμπλεκομένων φορέων και τη δικτύωση, να εξασφαλίσουμε και την εξωστρέφεια να πετύχουμε και φυσικά και οφέλη να διασφαλίσουμε. Σε μια εποχή που τα κονδύλια αναζητούνται η παροχή χρηματοδοτικών εργαλείων από την Ε.Ε. αποτελεί μονόδρομο και προσωπικά για εμένα στοίχημα και στόχο ουσίας.

Περί τα 10 ευρωπαϊκά προγράμματα αφορούν στην Περιφέρεια ΑΜΘ, κάποια εξ αυτών είναι σε φάση ολοκλήρωσης, κάποια έχουν ήδη ολοκληρωθεί και κάποια συνεχίζονται. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι να στοχεύσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες, ώστε μέσω στοχευμένων επαφών και της κατάλληλης δικτύωσης να δούμε τι χρηματοδοτικά εργαλεία μας προσφέρονται, ποια μπορούμε να εξασφαλίσουμε και ποια μπορούμε να μεταφέρουμε εντός συνόρων. Μόνο έτσι μπορεί να παραχθεί έργο. Και μόνο έτσι θα μπορούμε να λέμε ότι αξιοποιούμε τις δυνατότητες που μας δίδει η Ευρώπη. Με τη δεδομένη αρωγή και στήριξη του Περιφερειάρχη μας κυρίου Μέτιου, με την υποστήριξη των υπηρεσιών, με τη δικτύωση που θα επιδιώξω και φυσικά με σκληρή και οργανωμένη δουλειά από όλους μας, σύντομα τα Ευρωπαϊκά προγράμματα και οι χρηματοδοτήσεις θα αποτελέσουν αναπτυξιακή προμετωπίδα της περιφέρειάς μας και δεν θα είναι σε καμία περίπτωση ένας ακόμη απόμακρος και ακαταλαβίστικος όρος για τους πολίτες».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *